При поръчка над 80 лв. доставката е БЕЗПЛАТНА! Платете с карта и ще получите още 3% отстъпка.
BGN
Назад до Началната страница

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Споразумение с потребителя

Моля прочетете внимателно следните условия, преди да използвате този сайт flexzon.com предоставя услугите си за вас при спазване на следното Споразумение с потребителя.

Кои сме ние

По смисъла на този договор, и на този сайт, "flexzon.com, сайт, ние" се отнася до Флексзон ЕООД, ЕИК 200380219, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ХРИСТО БОТЕВ 67, ЕТ.1, АП.1, мол: СВИЛЕН ИВАНОВ ЕНЕВ, тел: 042 666695, 0882342246. Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Флексзон ЕООД.

Промени в тези Условия за ползване

flexzon.com си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите в писмен вид до последния адрес, предоставен от клиента по електронна поща, с публикуване на сайта или с някакви други разумни средства за комуникация. flexzon.com също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други процедури. Клиентите потвърждава приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Предоставяне на употреба

Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на flexzon.com, е строго забранено.

Цел на продажбите

Всички покупки на продукти от flexzon.com  са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на flexzon.com, да се извършват във връзка с препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата, до нормалния размер на покупки на дребно.

Търговски марки и права

Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на flexzon.com, или съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право. Софтуерът, използван в този сайт е собственост на Флексзон ЕООД или съответните доставчици на софтуер и такъв софтуер е защитен от международните и местни закони за авторско право.

Марки

Търговската марка и търговски наименования са собственост на flexzon.com или други собственици, които са дали на flexzon.com право и лиценз за използване на такива обозначения. Знаците, не могат да бъдат използвани във връзка с друг продукт или услуга или по такъв начин, че да предизвикат объркване сред клиентите или да дискредитират flexzon.com

Правила за поверителност

flexzon.com защитава информацията предоставена от клиента по начин и условия публикувани на този сайт. Условията за защита на личните данни и сигурност, могат да се изменят периодично с цел подобряване на защитата.

Рекламации

flexzon.com положил всички разумни усилия, за да покажете възможно най-точно цветовете на продуктите, които се появяват на сайта. Въпреки това, действителните цветове, който виждате, ще зависят от редица фактори, включително и от монитора, който се използва и неговите настройки.

flexzon.com не гарантира, че на вашия монитор всеки цвят ще бъде точен. Поръчвайки продукт с определен цвят, който е идентифициран чрез номер или наименование на съответния специфичен цвят вие се съгласявате с покупката му.

Ако по някаква причина не сте удовлетворени от своя опит в този сайт, моля свържете се с нас или сверете цветовете със сайта на производителя.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект, както и за стоки, чието несъответствие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Ако по някаква причина не сте доволни от продукт, който сте закупили от този сайт можете да го върнете спазвайки условията и инструкциите за връщане упоменати по-долу.

Ние ще ви предоставим избор между това да възстановим платената стока или да заменим закупеният продукт с друг.

Ограничения на отговорността

flexzon.com в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, наказателни и случайни вреди или щети в размер, който надвишава сумата платена от клиента за съответния продукт, дори и в случай, когато flexzon.com е бил предварително информиран за възможността за такива щети.

Поръчки и условия за доставка

Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от flexzon.com към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката flexzon.com не е задължен да я изпълни. flexzon.com си запазва правото, без предварително уведомяване, да ограничи количеството продукти в поръчка цел с цел избягване на последваща препродажба.

flexzon.com може да изиска допълнителна информация за клиента преди приемане на поръчката.

Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от flexzon.com се приема за негово съгласие да закупи поръчаният продукт на съответната цена, както и с цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден, когато е направен в рамките на същия работен ден, в който е направена поръчката, а за поръчки с експресна доставка в рамките на 1 /един/ час след потвърждаване на поръчката.

Поведение в онлайн среда

Всяко поведение на човек, който в flexzon.com ограничава или възпрепятства всяко друго лице, да използва flexzon.com е забранено. Клиентът се съгласява да използвате Сайта само за законни цели и в съответствие с тази забрана. Клиентът се съгласява, че той или тя няма да публикува на сайта всякакви незаконни, вредни, заплашителни, обидни, дразнещи, обидни, вулгарни, неприлични, полово дискриминиращи, скверни, омразни, расови, етнически материали от всякакъв вид, което би представлявало престъпление по действащото в Република България законодателство.

flexzon.com може, без предупреждение да подведе под наказателна отговорност или да прекрати достъпа на такива клиенти до Сайта. За всяко поведение, което flexzon.com, по свое усмотрение, вярва, че е в нарушение на приложимото право или на настоящото споразумение, или е вредно за интересите на друг потребител, на трета страна, търговец, спонсор, доставчик на услуги, flexzon.com може да уведомява компетентните власти.

Външни сайтове и обвързване

flexzon.com може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет, които са собственост или се оперират от трети страни доставчици и други трети страни ( "Външни сайтове"). flexzon.com не носи отговорност за съдържанието им. Можете да се свържете с администратора на сайта или уебмастъра, ако имате някакви притеснения по отношение на такива връзки или съдържанието на такива външни сайтове.

С настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.

Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно и заключително към този момент споразумение между flexzon.com и клиента по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.

Използването на сайта flexzon.com представлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение моля напуснете сайта flexzon.com

ПРАВИЛА ЗА ДАННИТЕ


Събиране на вашите лични данни


На някои сайтове на Flexzon искаме от вас да предоставите лични данни, като например своя имейл адрес, име, домашен или служебен адрес, или телефонен номер. Може също да събираме демографска информация, като пощенския ви код, възрастта, пола, интересите и предпочитанията ви. Ако решите да направите покупка или да платите абонамент за услуга, ще искаме от вас допълнителна информация, като номера на кредитната ви карта и адреса за получаване на фактури, която ще се ползва при създаването на разплащателна сметка в Flexzon.
Ние може да събираме информация за взаимодействието ви със сайтове и услуги на Flexzon. Например, може да използваме инструменти за анализ на уеб сайтове на нашия сайт, за да извличаме информация от вашия браузър, включително за това, от кой сайт идвате, за търсачката/търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия сайт, страниците от сайта ни, които преглеждате, добавките на вашия браузър и ширината и височината на прозореца на вашия браузър. Може също така да използваме технологии, като бисквитки и уеб тракери, за да събираме данни за страниците, които преглеждате, връзките, които избирате и други действия, които извършвате в нашите сайтове и услуги. Освен това събираме определена стандартна информация, която вашият браузър изпраща до всеки посетен от вас уеб сайт, като например вашия IP адрес, типа браузър и езика, часовете на достъп и адресите на препращащите уеб сайтове. Ние доставяме също така реклами (виж раздела "Показване на реклама" по-долу) и осигуряваме инструменти за анализ на уеб сайтове в сайтове и услуги, които не са на Flexzon, като може да събираме данни също и за преглежданите страници на тези сайтове на трети страни.
Когато получавате бюлетини или рекламна електронна поща от Flexzon, може да ползваме уеб тракери, (описани по-долу), персонализирани връзки или подобни технологии, за да разберем, дали електронното писмо е било отворено и на кои връзки сте щраквали, за да ви осигурим по-целенасочени съобщения по електронната поща или друга информация.
За да ви предложим по-добре съгласувани и персонализирани взаимоотношения с Flexzon, събраната информация от една услуга на Flexzon може да се съчетае с информация, получена чрез други услуги на Flexzon. Може също така да допълваме събираната от нас информация с такава, получена от други фирми. Може например да ползваме услуги от други фирми, които ни дават възможност да определим приблизителната географска област според вашия IP адрес, за да можем да персонализираме определени услуги за вашата географска област.


Ползване на вашите лични данни


Flexzon събира и използва вашите лични данни, за да управлява и подобрява своите сайтове и услуги. Тези начини на ползване може да включват осигуряването на по-ефективно обслужване на клиентите, улесняване на ползването на сайтовете или услугите чрез премахване на необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни; извършване на проучвания и анализ, насочени към подобряването на нашите продукти, услуги и технологии; показване на съдържание и реклами, които са персонализирани според вашите интереси и предпочитания. За повече информация относно използването на данните за рекламни цели, виж раздела "Показване на реклама" по-долу.
Използваме също така личните ви данни, за да се свързваме с вас. Може да ви изпращаме определени задължителни служебни съобщения, като например приветствени писма, напомняния за плащания, информация по проблеми на техническото обслужване и съобщения за защитата. Някои услуги на Flexzon, като например Windows Live Hotmail, може да изпращат периодично писма до своите членове, които се считат за част от услугата. Можем също така от време на време да ви изпращаме проучвания за продукти или рекламна поща, която да ви информира за други продукти и услуги, предлагани от Flexzon и нейните поделения.
Личната информация, събрана от сайтовете и услугите на Flexzon, може да се съхранява и обработва в България или всяка друга страна, в която Flexzon или нейните поделения, филиали или доставчици на услуги поддържат офиси. Flexzon спазва рамковата уредба за „сигурен пристан“, отнасяща се до събирането, използването и задържането на данни от Европейския съюз.

Споделяне на вашите лични данни


Освен в случаите, описани в тази декларация, ние няма да разкриваме вашите лични данни извън Flexzon и контролираните от нея филиали и поделения, без ваше съгласие. Някои сайтове на Flexzon ви позволяват да изберете, дали да споделяте личните си данни с избрани партньори на Flexzon, така че те да могат да се свързват с вас във връзка със своите продукти, услуги или оферти. Други сайтове не споделят вашите данни за контакт с трети страни за рекламни цели, а вместо това ви предлагат избор, дали желаете да получавате съобщения от Flexzon от името на външни делови партньори за конкретни оферти на партньора (без личните ви данни да се предоставят на третата страна). Вижте раздела Предпочитания за комуникация по-долу за повече информация.
Някои услуги на Flexzon могат да носят съвместна марка и да бъдат предлагани заедно с друга фирма. Ако се регистрирате или ползвате такива услуги, както Flexzon, така и другата фирма могат да получават събраната информация във връзка с услугите със съвместна марка.
Понякога наемаме други фирми, които осигуряват ограничени услуги от наше име, например обработка и доставка на поща, осигуряване на поддръжка за клиенти, поддържане на уеб сайтове, обработка на операции или статистически анализи на нашите услуги. На тези доставчици на услуги ще бъде разрешено да получат единствено онези лични данни, които са им необходими за извършване на услугата. От тях се изисква да поддържат поверителността на информацията и им се забранява да я ползват за каквато и да било друга цел. При операциите с кредитни карти, обаче, нашите доставчици на услуги по разкриване на измами може да използват обобщени данни, за да подобряват услугите си. Това им помага да откриват по-точно измамите с използване на кредитни карти. Може да си осигурим достъп до, или да разкриваме информация за вас, включително и съдържанието на вашите съобщения, за да: (а) спазим изискванията на закона или в отговор на законни искове или съдебни процедури; (б) защитим правата или собствеността на Flexzon или на нашите клиенти, включително спазването на нашите договори или правилата, регламентиращи използването на услугите от ваша страна; или (в) когато преценим добросъвестно, че подобен достъп или разкриване са необходими за защита на личната безопасност на служители на Flexzon, клиенти или обществото.

Достъп до вашите лични данни


Може да имате възможност да преглеждате или променяте личните си данни онлайн. За да се избегне виждането на личните ви данни от други, от вас ще се иска да влизате с идентификационните си данни (имейл адрес и парола). 

Предпочитания за комуникация


Можете да спрете доставката на бъдещи рекламни имейл съобщения от сайтовете и услугите на Flexzon, като следвате конкретните указания в получаваните от вас имейл съобщения.
Можете също така да имате възможност по своя инициатива да избирате, дали да получавате рекламна електронна поща, телефонни обаждания и нормална поща от конкретни сайтове и услуги на Flexzon, като посетите и се регистрирате на следните страници:


Защита на вашите лични данни


Защитата на вашите лични данни е постоянна грижа на Flexzon. Ние ползваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Например, ние съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. Когато предаваме строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по Интернет, ние я защитаваме чрез шифроване, какъвто е протоколът Secure Socket Layer (SSL).
Ако дадена парола се ползва, за да ви помогне да защитите своите сметки и лични данни, ваша е отговорността да пазите паролата си в тайна. Не споделяйте тази информация с никого. Ако ползвате съвместно компютъра с друго лице, трябва винаги да излизате от системата, преди да напуснете сайт или услуга, за да защитите достъпа до вашите данни от следващите потребители.

Събиране и използване на лични данни за деца


Много сайтове и услуги на Flexzon са предназначени за широка аудитория и не събират съзнателно каквито и да било лични данни от деца. Когато сайт на Flexzon събира информация за възрастта и потребителите посочат, че са на възраст под 13 години, сайтът или няма да позволи на такива потребители да предоставят лични данни, или ще потърси съгласие от родителите за събирането, ползването и споделянето на личните данни на техните деца. Никога няма съзнателно да поискаме от деца под 13 години да ни дадат повече информация от разумно необходимата за осигуряване на нашите услуги.
Имайте предвид, че ако дадете разрешение на своето дете да ползва услугите на Flexzon, това ще включва такива комуникационни услуги за широка аудитория, като електронна поща, незабавни съобщения и онлайн групи и детето ви ще може да общува и да разкрива лични данни пред други потребители от всякакви възрасти. Родителите могат да променят или да оттеглят предварително даденото съгласие, както и да преглеждат, редактират и изискват изтриването на личните данни на техните деца. 
Препоръчваме ви да говорите с вашите деца за общуването с непознати и разкриването на лична информация онлайн. 

Ползване на бисквитки


Уеб сайтовете на Flexzon ползват „бисквитки“, които ви позволяват да влизате в нашите услуги и ви помагат да персонализирате работата си онлайн. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на вашия твърд диск от сървър за уеб страници. Бисквитките съдържат информация, която може по-късно да бъде прочетена от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Бисквитките не могат да се ползват за стартиране на програми и не могат да вкарват вируси във вашия компютър.
Една от основните цели на бисквитките е да съхраняват вашите предпочитания и друга информация на вашия компютър, за да ви спестят време, като премахнат нуждата повторно да въвеждате една и съща информация, както и за да показват персонализираното за вас съдържание и подходящи реклами при последващите посещения на тези сайтове. 
Имате възможност да приемате или отказвате бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но вие обикновено можете да променяте настройката на вашия браузър да отказва бисквитките, ако така предпочитате. Ако решите да отказвате бисквитките, може да не бъдете в състояние да влизате и ползвате други интерактивни функции на сайтовете и услугите на Flexzon, които зависят от бисквитките, а някои предпочитания за рекламата, които зависят от бисквитките, може да не могат да се спазват.
Ако изберете да приемате бисквитките, ще можете също по-късно и да изтриете бисквитките, които сте приели. В Internet Explorer 7 можете да изтривате бисквитки, като изберете "Инструменти", "Изтриване на хронологията на браузъра" и натиснете бутона "Изтрий бисквитките". Ако изберете да изтриете бисквитките, всички настройки и предпочитания, управлявани от съответните бисквитки, включително и предпочитанията за рекламата, ще бъдат изтрити и може да се наложи да се създават наново.

Ползване на уеб тракери


Уеб страниците на Flexzon може да съдържат електронни изображения, познати като уеб тракери – понякога се наричат еднопикселови gif файлове - които могат да се използват за помощ при изпращането на бисквитки на нашите сайтове и ни позволяват да броим потребителите, които са посетили тези страници, а също така да извършваме услуги под съвместни марки. Можем да включим уеб тракери в рекламни имейл съобщения или в нашите бюлетини, за да разберем дали съобщенията са били отворени и дали са предизвикали някаква реакция.
Flexzon може също така да ползва уеб тракери на трети страни, за да изготвя обобщена статистика относно ефективността на рекламните ни кампании или други операции на нашите сайтове. Ние забраняваме уеб тракери на нашите сайтове да се ползват от трети страни, за да събират или получават достъп до вашите лични данни.
И накрая, можем да работим с други фирми, които рекламират на сайтовете на Flexzon и да поставим уеб тракери на техните сайтове, за да водим статистика, колко често щракването върху реклама на сайт на Flexzon е предизвикало покупка или друго действие на сайта на рекламодателя.

Контролиране на нежеланата електронна поща ("Спам")


Flexzon се грижи за контрола върху нежеланата комерсиална електронна поща, или "спам". Flexzon има строга анти-спам политика.

Промени в тази декларация за поверителност


Периодично ще актуализираме тази декларация за поверителност, за да отразяваме промените в нашите услуги и отзивите на клиентите. Когато публикуваме промени в тази декларация, ще променяме датата „последна актуализация“ в началото на декларацията. Ако има съществени промени в тази декларация или в начина, по който Flexzon ще ползва вашите лични данни, ние ще ви уведомим или чрез публикуване на видно място на известие за тези промени, преди да ги извършим, или чрез изпращане на известие директно до вас. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази декларация, за да се осведомявате за това, как Flexzon защитава вашите данни.

Връзка с нас


Flexzon с удоволствие ще приеме вашите забележки по тази декларация за поверителност. Ако имате въпроси по тази декларация или считате, че не я спазваме, обърнете се към нас чрез връзката За Контакти на този сайт.

loading...